Tomáš Neužil

,,Používám zdravý selský rozum a srdce.“ 

O mně

Poradenským oborem se zabývám od roku 2002. Postupem času jsem svoji práci začal brát jako poslání. Baví mne sledovat nové trendy v našem oboru. Nové informace a poznatky potom uplatňuji při svoji činnosti. Zabývám se komplexním poradenstvím, ale třeba ve vztahu k investicím se zajímám o makroekonomii a díky tomu jsem schopen doporučovat klientům bezpečné a skutečně diverzifikované portfolio.

Jsem jednatelem a majitelem naší společnosti. Starám se ve firmě i o to abychom měli v nabídce zajímavé produkty s přiměřenou mírou rizika a dohlížím nad kvalitou poradenství v celém týmu. Díky výše uvedenému už mnoho volného času nezbývá, ten co mám věnuji rodině, kutilství, cestování i rekreačním sportům.

Kontaktujte mě

  • +420 608 253 353

  • neuzil@zivotniporadce.cz

  • Křenová 52, 602 00 Brno