Pojištění

Pojištění osob, majetku a firem Vám poskytne spolehlivou ochranu v případě nečekaných událostí. Můžete využít buď pojištění staveb, u kterých jsou nejčastější škody požáry, výbuchy, blesky, záplavy, aj., nebo pojištění domácnosti, které pokryje škody na věcech patřících do vybavení domu, například krádeže, vandalismus, požár, záplava, havarijní stavy, aj.

Pojištění osob/životní pojištění Vás pojistí pro případy smrti, úrazu, vážných nemocí a jiných situací. Vhodně zvolené pojištění Vám dá finanční jistotu i v případě chybějícího příjmu po úrazu či nemoci. Pomůžeme vám se správně rozhodnout a společně vybereme optimální nastavení.

Pojišťovny se kterými spolupracujeme

Allianz pojišťovna, a.s.