Zajištění právní pomoci

Za nízký paušální měsíční nebo roční poplatek našim klientům zřídíme služby právní kliniky, které pomáhají při řešení veškerých sporů klienta které by mohly nastat. Ke všem našim klientům přistupujeme zcela individuálně a jsme schopni zvolit adekvátní postup při řešení jejich krizové situace.

Možnost měsíčního paušálu
Možnost ročního poplatku
Individuální přístup

European Compensation Services s.r.o.