Zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, na základě projevení zájmu o naše služby a dále pro účely plnění povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu a to ve lhůtě 5 let od odeslání osobních údajů nebo dokud nezažádáte o výmaz. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.